Webbansökan
 • 1 Välj program
  & kurser
 • 2 Ladda upp
  dokument
 • 3 Person
  uppgifter
 • 4 Registrera
  ansökan

Välj program
Välj fristående kurser


EG 206 Introduktion i bibelhebreiska I 7,5 hp 1 %
HL 252 Perspektiv på nystarts- och förändringsprocesser i kyrkligt arbete 7,5 hp 1 %
HL 353 Introduktion till ledarskap och församlingsutveckling 7,5 hp %
HP 251 Den missionella kyrkan – teologi och praxis 7,5 hp 1 %
HS 251 Perspektiv på kyrklig själavård 7,5 hp 1 %
HS 353 Familje- och relationsstödjande själavård i församlingskontext 7,5 hp 1 %
SD 356 Luthersk teologi i historia och nutid 7,5 hp %
SD 358 Nutida karismatisk teologi 7,5 hp %

Information

Ladda upp ev behörighetsstyrkande dokument här. Den sammanlagda filstorleken för dokumenten får ej överstiga 10 MB. OBSERVERA att Gymnasiebetyg är obligatoriskt och måste bifogas.

Ladda upp dokument

Endast för sökande till utbildningar som kräver rekommendation:
Rekommendation insänd från

Personuppgifter


Utländskt personnummer

Bekräfta ansökan

Kontrollera din ansökan och verifiera att dina personupgifter stämmer. Klicka sedan på knappen REGISTRERA ANSÖKAN.

Registrera ansökan


Valda program & kurser

Program
Inga program har valts
Fristående kurser
Inga kurser har valts

Personuppgifter

De uppgifter som lämnas i ansökan kommer att lagras i vårt studentregister i enlighet med dataskyddsförordningen. Se information på vår hemsida för en mer detaljerad beskrivning av vår hantering av personuppgifter.