Webbansökan
 • 1 Välj program
  & kurser
 • 2 Ladda upp
  dokument
 • 3 Person
  uppgifter
 • 4 Registrera
  ansökan

Välj program
Välj fristående kurser


EN 262s Den helige Ande i nya testamentet 7,5 hp 50 %
EN 300s Jesus och evangelierna 7,5 hp 50 %
ES 302s Genus och jämställdhet i teologisk perspektiv 7,5 hp %
ET 260s Afrikanska fallstudier i exegetisk teologi 7,5 hp 50 %
HK 302s Pentekostal kyrkohistoria 7,5 hp 50 %
HT 202s Predikan i luthersk tradition 7,5 hp 50 %
RH 251s Islam: historia, tro och liv 7,5 hp 50 %
RH 275s Samisk förkristen religion 7,5 hp 50 %
SD 351s Martin Luthers teologi 7,5 hp 50 %
SE 251s Teologiska perspektiv på miljö, mat och klimat 7,5 hp 50 %
SH 205s Tro och etik i diakonalt arbete 7,5 hp 50 %
SR 202s Filosofi för teologer 7,5 hp 50 %

Information

Ladda upp ev behörighetsstyrkande dokument här. Den sammanlagda filstorleken för dokumenten får ej överstiga 10 MB. OBSERVERA att Gymnasiebetyg är obligatoriskt och måste bifogas.

Ladda upp dokument

Endast för sökande till utbildningar som kräver rekommendation:
Rekommendation insänd från

Personuppgifter


Utländskt personnummer
Jag är född i ett annat land än Sverige (används enbart för statistik).

Bekräfta ansökan

Kontrollera din ansökan och verifiera att dina personupgifter stämmer. Klicka sedan på knappen REGISTRERA ANSÖKAN.

Registrera ansökan


Valda program & kurser

Program
Inga program har valts
Fristående kurser
Inga kurser har valts

Personuppgifter

De uppgifter som lämnas i ansökan kommer att lagras i vårt studentregister i enlighet med dataskyddsförordningen. Se information på vår hemsida för en mer detaljerad beskrivning av vår hantering av personuppgifter.