Webbansökan
 • 1 Välj program
  & kurser
 • 2 Ladda upp
  dokument
 • 3 Person
  uppgifter
 • 4 Registrera
  ansökan

Välj program
Välj fristående kurser


EG 207 Introduktion i bibelhebreiska II 7,5 hp 1 %
HK 251 Det heliga landet i historia och nutid 7,5 hp 1 %
HK 302 Kyrkohistoria 7,5 hp 1 %
HK 303 Kyrkohistoria 15 hp 1 %
HL 250 Perspektiv på ledarskap i församling och kyrka 15 hp %
HP 205 Församlingsutveckling - en introduktion 7,5 hp 1 %
HP 252 Kulturmöten och kulturöverskridande arbete 7,5 hp 1 %
HP 306 Perspektiv på församlingsutveckling 7,5 hp 1 %
HP 307 Perspektiv på församlingsutveckling 15 hp 1 %
RV 101 Introduktion till religionsvetenskap 7,5 hp 50 %
RV 102 Judendom och islam 7,5 hp 50 %
RV 103 Hinduism, Buddhism samt religioner i Kina och Afrika 7,5 hp 50 %
RV 104 Religioner och livsåskådningar i Sverige idag 7,5 hp 50 %

Information

Ladda upp ev behörighetsstyrkande dokument här. Den sammanlagda filstorleken för dokumenten får ej överstiga 10 MB. OBSERVERA att Gymnasiebetyg är obligatoriskt och måste bifogas.

Ladda upp dokument

Endast för sökande till utbildningar som kräver rekommendation:
Rekommendation insänd från

Personuppgifter


Utländskt personnummer

Bekräfta ansökan

Kontrollera din ansökan och verifiera att dina personupgifter stämmer. Klicka sedan på knappen REGISTRERA ANSÖKAN.

Registrera ansökan


Valda program & kurser

Program
Inga program har valts
Fristående kurser
Inga kurser har valts

Personuppgifter